O společnosti
 
Společnost Nicety s.r.o. vznikla v roce 2010 a je součástí komunity specializovaných partnerů společnosti QI GROUP a.s. (původně DC Concept a.s.), tvůrce unikátního komplexního systému QI. Dlouholeté zkušenosti a úzká spolupráce v rámci komunity nám dává nejlepší předpoklady pro poskytování služeb s podporou informačního systému QI v oboru vodárenství.
 
Dodáme Vám zkušenosti a odbornou podporu při fakturaci služeb vodného a stočného v rozsahu provozavaném na komplexním informačním systému QI. Umíme se postarat o Vaše  potřeby.