Informace o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních informací
 
Udělujete tímto souhlas společnosti Nicety s.r.o. se sídlem Na blatech 358/58, 796 04 Prostějov, společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65750, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zpracovávala následující osobní údaje:
 • jméno, příjmení;
 • e-mail;
 • telefonní číslo;
 • číslo mobilního telefonu;
 • název společnosti/podnikatele;
 • IČO a DIČ společnosti/podnikatele;
 • adresa (Ulice, Číslo popisné, Obec, PSČ, Okres, Stát).
a to za účelem zasílání obchodních sdělení. Jedná se zejména o marketingové materiály, informace o nových produktech a podobně.
 
Tyto osobní údaje budou společností Nicety s.r.o. zpracovávány po dobu Vašeho aktivního užívání účtu.
 
Na e-mailovou adresu Vám mohou být v tomto případě zasílána výše zmíněná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem - zasláním e-mailu nebo prostřednictvím změny v nastavení Vašeho účtu - odhlásit.
 
Zpracování osobních údajů je prováděno společností Nicety s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • QI Group a.s. (výrobce systému poskytující licenční práva užití)
případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 
Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - v takovém případě dojde ke zrušení uživatelského účtu;
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.